top of page

LIFE SCIENCE EXECUTIVE 
OF THE YEAR - 2023
 

Anker 1

PRISVINDER

Henrik Blou billede.jpg

Henrik Blou (HB) tiltrådte som Chief Executive Officer hos Gubra d. 1. juni 2016 efter at have bestridt stillingen som Chief Business Officer i selvsamme virksomhed i syv måneder. Virksomheden bedriver med sine 150 medarbejdere, kontraktforskning for nogle af verdens største biotek- og medicinalvirksomheder og har været kåret som Gazelle-virksomhed otte år i træk.

 • Klimaet er en hjertesag for HB og Gubra. Under HB ’s ledelse er virksomheden således gået forrest ved ikke blot at donere 10% af virksomhedens overskud til miljø fokuserede og grønne formål, men virksomheden vandt tilmed i 2020 – under HB’s ledelse - EY’s Sustainability Prize for virksomhedens evne til klart at kommunikere sin holdning inden for CSR, samt aktive bidrag til at sikre et bedre klima.

 • HB er en talentfuld leder, som har formået at skabe et klart ”why” for sin organisation.

 • HB har været instrumental i udvikling og eksekvering af virksomhedens strategi med fokus på øget kommercialisering, og har dermed formået at skabe betragtelig vækst for Gubra – resulteret i 8 gazelle-priser i træk.

 • HB er fortaler for at dele viden - bl.a. har han og virksomhedens Imaging Team udviklet en database (NeuroPedia) som er gjort frit tilgængelig for forskere i academia og i industrien indenfor virtuel neuroscience/3D imaging (transgenic expression mapping).

 • HB har landet flere milliardaftaler med medicinalfirmaer, blandt andet Bayer, Boehringer-Ingelheim, Ferring Pharmaceuticals og mange flere.

 • HB har en lederstil, der sætter stort fokus på samarbejde og inddragelse, og han besidder desuden en exceptionel evne til at løse komplekse problemstillinger.

NOMINEREDE

Linkedin ad.png
Adam Steensberg Billede.jpg

Adam Steensberg (AS) tiltrådte stillingen som President og Chief Executive Officer (CEO) for Zealand Pharma d. 1. marts 2022. Forud har AS haft en lang karriere hos Zealand Pharma, hvor han blandt andet har bestridet stillinger som Chief Medical Officer og EVP/VP, Development, Regulatory Affairs, Product Supply og QA. Udover sine mange år hos Zealand Pharma, har AS siden 2020 været bestyrelsesmedlem i Cessatech ApS samt bestyrelsesobservatør i Beta Bionics. Umiddelbart før AS startede sin karriere hos Zealand Pharma, var han International Medical Director/Officer hos Novo Nordisk samt læge og Research Scientist på danske hospitaler.

 • AS fremstår med stor autenticitet i sin persona og lederskab.

 • Siden AS tiltrådte stillingen som CEO i marts 2022 har Zealand Pharma formået at fordoble aktiekursen (pr. feb. 2023), og AS har udvist stærke evner til at kommunikere klart og målrettet både til investorer, markedet og virksomhedens medarbejdere.

 • AS har loyalt støttet sin bestyrelse og tidligere CEO’s i de udstukne strategier.

 • AS står selv i spidsen for udvikling og eksekvering af Zealand Pharma’s nye R&D fokuserede strategi, og i forlængelse heraf en relativt nylig og succesfuld kapitalrejsning.

 • AS har sammen med sit team opnået positive Fase-3 data med midlet glepaglutid.

 • AS er kendt for at være en inkluderende leder – både i forhold til sit eget lederteam og i forhold til den brede organisation.

 • AS er kendt for at kunne samarbejde på tværs af organisatoriske og funktionelle skel.

Britt Meelby Jensen billede.jpg

Britt Meelby Jensen (BMJ) tiltrådte stillingen som Chief Executive Officer for Ambu d. 1. maj 2022. BMJ har forinden varetaget stillinger som Chief Executive Officer for en række medicinalvirksomheder, herunder Zealand Pharma, Dako og Atos Medical. Herudover spillede BMJ en afgørende rolle i det succesfulde salg af Atos til Coloplast for 16 mia. kr. Forud for sin tiltrædelse som CEO for Ambu, varetog BMJ rollen som menigt bestyrelsesmedlem i Ambu.

 • BMJ er generelt anerkendt for sin evne til at udvikle strategier der er eksekverbare og som oftest bidrager til vækst i virksomheden.

 • BMJ stod i spidsen for en succesfuld amerikansk børsnotering af Zealand Pharma.

 • BMJ spillede en ikke uvæsentlig rolle i salget af Dako til Agilent.

 • BMJ spillede en afgørende rolle i det succesfulde salg af Atos til Coloplast.

 • BMJ beskrives generelt som en leder, der giver plads til sin ledere og som arbejder med at udvikle dem. Hun beskrives desuden som en leder, der er god til at tage de svære beslutninger – herunder udskifte ledere, der ikke på sigt formår at arbejde i tråd med strategien.

 • BMJ har stor fokus på diversitet og sætter oftest et lederteam, der komplementerer hendes egne kompetencer. BMJ er således meget bevidst om hvad hun er god til, og hvor hun skal omgive sig med kompetencer, hvor hun er mindre stærk.

 • BMJ har generelt lykkedes med at skabe vækst i top- og bundlinje hos hovedparten af de virksomheder hun har været ansat i.

 • BMJ har været særlig dygtig til gennem årene at skabe et ”purpose” for sine organisationer.

 • BMJ har senest i Ambu (februar 2023) lykkedes med at overlevere på markedets- og analytikernes forventninger.

 • BMJ har gennem sit medlemskab af Industriens Fonds Konkurrenceevneråd bidraget til arbejdet med at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Marianne Kock billede.jpg

Marianne Kock (MK) er registreret Adm. Direktør for Ferring Pharmaceuticals i Danmark, og har senest stået i spidsen for indflytningen i Ferring Pharmaceuticals 24.000 kvadratmeter nye domicil med plads til laboratorier, kontorer og op til 750 medarbejdere. I tidens løb har MK været inde over alt fra produktion og registrering til forskning og produktlancering. Det har givet hende en god forståelse for, en stor del af den samlede værdikæde i en pharma virksomhed. MK er kendt for at byde ind til en åben og ærlig dialog og lytte til sine medarbejdere, og så træffe sine beslutninger med deres viden og indsigter i baghovedet.

 • MK har bidraget til at sikre at Ferring Pharmaceuticals stadig findes på dansk grund, ved bl.a. at overbevise ledelsen om, at den danske forsknings- og udviklingsafdeling ikke skulle flytte til Schweiz, baseret på økonomiske argumenter og risikoen for at miste den store know-how som medarbejderne i Danmark havde opbygget inden for forskning og udvikling.

 • MK er en af de meget få ledere der har arbejdet i stort set alle del af værdikæden i en Pharma virksomhed, og som har formået at tage springet til General Management.

 • MK har i sin ledelse udvist særlig stor fokus på medmenneskelighed, gensidig tillid og på at sikre en løbende evaluering af medarbejderne med henblik på løbende at kunne justere deres mål.

 • MK har tidligere bl.a. gennem sin bestyrelsespost i Medicon Valley Alliance, søgt indflydelse samt bidraget til at sikre et stærkt Life Science samarbejde i Øresunds-regionen.

 • MK er stor fortaler for virksomhedens mantra om ”People come first” og hun var bl.a. under corona-krisen hurtig til at sikre en fleksibel arbejdsplads hos Ferring Pharmaceuticals. Den dag i dag arbejder MK stadig fokuseret på at få hjemmearbejde, trivsel og samarbejde til at gå op i en højere enhed.

 • MK er for nylig valgt til Dansk Erhvervs bestyrelse, hvor hun har udtalt, at hun bl.a. vil arbejde for, at den danske life science-branche kommer til at vokse endnu mere end de 50.000 medarbejdere, der allerede er beskæftiget i life science-klyngen i Øresundsregionen.

 • MK har stået i spidsen for indflytningen i Ferring Pharmaceuticals 24.000 kvadratmeter nye domicil med plads til laboratorier, kontorer og op til 750 medarbejdere.

Anders Thelborg billede.jpg

Anders Thelborg (AT) står i spidsen for lægemiddelvirksomheden Bristol Myers Squibb i Danmark, der beskæftiger 47 medarbejdere. BMS har siden AT’s tiltrædelse som General Manager formået at gennemføre utallige succesfulde lanceringer – bl.a. inden for immunologien m.fl. AT har gennem årene udvist stor interesse for, at vi i Danmark arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår og rammer for både forskning og iværksætteri. På det sundhedsfaglige fakultet på Københavns Universitet har BMS og AT, sammen med Fonden for Entreprenørskab, hjulpet med at oprette et fag, der ruster de studerende til at starte virksomhed. Også på gymnasieniveau har BMS gjort en stor indsats. På både Nærum Gymnasium og Herlufsholm er det nu muligt at gå på en life science-linje, takket være samarbejdet med BMS.

 • AT er kendt for at være drevet af et stort engagement i udviklingen af nye behandlinger.

 • AT har ydet et ekstra-ordinært stor bidrag til at forbedre rammevilkår for dansk Life Sciences, for entreprenørskab, for talentudvikling og for uddannelse til Life Sciences industrien – helt ned til folkeskole/gymnasie-niveau.

 • AT har valgt at tage en aktiv rolle i samfundsrelevante debatter, og er villig til at udtale kritik af eksisterende strukturer, hvis ikke han mener at de er til gavn for patienter, betalere eller industrien.

 • AT er kendt for at være en leder der formår at engagere sine organisationer. Han beskrives som involverende og anerkendende, men også som en der forventer, at hans medarbejdere yder deres bedste.

Michael Engsig billede.png

Michael Engsig (ME) tiltrådte som Chief Executive Officer for vaccinevirksomheden Nykode d. 1. september 2019. Forinden arbejdede ME som Chief Operation Officer for selvsamme virksomhed, under tidligere topchef Martin Bonde. Nykode hentede ME til Norge fra CRO-virksomheden Klifo. Siden 2019, har ME arbejdet på at tage virksomheden fra start-up til en innovationsfabrik i verdensklasse. Virksomheden beskæftiger 150+ medarbejdere primært i Danmark og Norge.

 • ME har formået at levere på flere afgørende milestones for Nykode – herunder:

  • Indgåelse af betragtelige samarbejdsaftaler (Regeneron, GOG Foundation Inc., Genentech m.v.).

  • Opgradering af Nykode på Oslo’s Fondsbørs.

 • ME er kendt for at være en talentfuld leder, der har fokus på bolden og opgaven, og på at finde de bedste løsninger gennem dialog og involvering – af både sit lederteam og medarbejderne generelt.

 • ME har formået at opbygge en ledelseskultur baseret på positiv feedback.

 • ME har et højt ambitionsniveau for Nykode om at blive en innovationsfabrik og ikke bare et one-drug-wonder. Indtil videre er virksomheden godt på vej hertil.

 • ME har tidligere i karrieren med stor succes arbejdet internationalt – herunder formået at opbygge en betragtelig forretning og samarbejder i CEE regionen (bl.a. hos Takeda og i PPD). 

LIFE SCIENCE EXECUTIVE OF THE YEAR

Albright Partners A/S er vært og sponsor for "Life Science Executive of the Year" Prisen i Danmark.

FORMÅLET MED PRISEN:

 1. Anderkende ledere i Life Science industrien, som har excelleret i at levere lederskab, der har været kritisk for deres organisationers succes.

 2. Fremme excellence hos ledere i Life Science industrien.

 3. Tilskynde ledere I Life Science industrien til at gøre en positiv forskel for deres medarbejdere og interessenter.

 4. Fremme “good leadership governance” og modet til at udfordre status quo.

KRITERIER SOM DE NOMINEREDE KANDIDATER VURDERES UD FRA:

Ledelse

Demonstreret evne til at lede organisationer, og sig selv, kombineret med evnen til at sætte en klar retning og formål for sine organisationer.

Impact

Demonstreret evne til at skabe “impact” på sin virksomhed, branche og/eller forretning.  

 

Samarbejde

Demonstreret evne til at samarbejde med både interne og eksterne interessenter.

Innovation

Demonstreret evne til at udfordre status quo.

Teamudvikling

Demonstreret evne til at fostre et miljø hvor rekruttering, diversitet, udvikling og fastholdelse af medarbejdere kultiveres.

JURYEN

Juryen som vil udvælge vinderen/prismodtageren:

 • Camilla G. Møhl, Senior Vice President, People & Culture hos Coloplast

 • Henrik Birk, CEO-elect, ACD Pharma AS

 • Lena Munk Sørensen, Vice President, RA & QA hos Radiometer

 • Dorthe Mikkelsen, President, Asia Pacific hos MSD

 • Søren Kjeld Kristensen, Senior Vice President, Commercial Operations hos H. Lundbeck

 • Måns Barsne, Executive Vice President, Global Innovation hos Ambu

 

Vært: Mr. Henrik Brabrand, CEO hos Albright Partners

PROCESSEN:

Kompas pegere.jpg

1. RESEARCHING EXECUTIVE
NOMINEES

Kompas pegere.jpg

2. SHORTLISTING OUR
NOMINEES

Kompas pegere.jpg

3. REACHING OUT TO THE 
NOMINEES

Kompas pegere.jpg

4. JUDGING & EVALUATING
NOMINEES

Kompas pegere.jpg

5. REACHING OUT TO THE WINNER

Kompas pegere.jpg

6. CONDUCTING THE AWARD CEREMONY

FOR MERE INFO:

Henrik Brabrand, CEO

Albright Partners A/S

E: hb@albright.dk

bottom of page