top of page
39182326_2132563963651375_79452867112720

ALBRIGHT'S LIFE SCIENCE ACHIEVEMENT AWARD 2020

SYNAPSE MODTAGER ALBRIGHT'S LIFE SCIENCE ACHIEVEMENT AWARD 2020

NON-PROFIT ORGANISATIONEN: SYNAPSE ER MODTAGER AF ALBRIGHT'S LIFE SCIENCE ACHIEVEMENT AWARD 2020

Synapse er en organisation drevet af frivillige studerende med interesse i at forfølge en karriere inden for Life Science. Organisationens mission er at bygge bro mellem den akademiske verden og medicinalindustrien bl.a. gennem karriereunderstøttende aktiviteter og facilitering af kontakt mellem studerende, universiteterne og industrien.

 

Siden grundlæggelsen i 2014 har Synapse inspireret mere end 10.000 deltagere gennem 100+ begivenheder, herunder en årlig BioBusiness Summer School, det højt profilerede Copenhagen Life Science Summit, et ambitiøst mentorprogram, samt Synapse Connect-seminarerne, der finder sted enten i de britiske eller Dansk-Svenske life science cluster. For nyligt er det lykkedes Synapse at udvide deres aktiviteter både til Aalborg og Lund i Sverige, med fokus på at skabe et tættere knyttet Medicon Valley.


Med udgangspunkt i sit vægtige bidrag til brobygning mellem den akademiske verden og medicinalindustrien, har Synapse (www.synapse-connect.org) gennem sit virke formået at inspirere en generation af unge studerende i Danmark til at interessere sig for naturvidenskab. Samtidig har Synapse også øget den gensidige forståelse, ved at bringe studerende og medicinalindustrien tættere på hinanden gennem facilitering af en lang række tværgående og innovative netværks- og læringsaktiviteter. Synapse har derigennem haft en vital rolle i at sikre studerende- og færdiguddannedes mulighed for et velovervejet uddannelses/karrierevalg indenfor life science. Derfor er Synapse modtager af Albright’s Life Science Achievement Pris, som har til formål at bidrage til den fortsatte vækst i et af Danmark’s største eksporthverv: den danske sundhedsindustri. Prisen er indstiftet af Albright Partners A/S, der er en af de største Life Sciencefokuserede rekrutteringsvirksomheder i Norden.

Foto: Jonas Krøner

bottom of page